جستجو:       جستجوی پیشرفته    ورود / ثبت نام      
 سبد خرید شما خالیست !

دوشنبه, 27 آذر, 1396    مجموعه ی عظیم تمام آثار انیو موریکونه Ennio Morricone Full Archive
    
مجموعه ی عظیم تمام آثار انیو موریکونه Ennio Morricone Full Archive
کد محصول: 504
22 عدد دی وی دی  

قیمت : 30,800  تومان
 
 

مجموعه ی عظیم تمام آثار انیو موریکونه

Ennio Morricone Full Archive

22 عدد DVD

کیفیت بسیار عالی 320 Kb/sمجموعه ی حاضر، مجموعه ی عظیم تمام آثار انیو موریکونه، اسطوره دنیای موسیقی متن فیلم به خصوص فیلم های وسترن می باشد که در قالب 22 DVD ارائه شده است. انیو موریکونه آهنگساز فیلم های مشهوری همچون یک مشت دلار (۱۹۶۴)، به خاطر چند دلار بیشتر (۱۹۶۵)، خوب بد زشت (۱۹۶۶)، و روزی روزگاری در غرب (۱۹۶۸) اشاره کرد. کالیفا (۱۹۷۰)، روزهای بهشتی (۱۹۷۸)، روزی روزگاری در آمریکا (۱۹۸۴)، ماموریت (۱۹۸۶)، تسخیرناپذیران (۱۹۸۷)، سینما پارادیزو (۱۹۸۸)، هملت (۱۹۹۰)، باگزی (۱۹۹۱)، افسانه ۱۹۰۰ (۱۹۹۸)، و مالنا (۲۰۰۰ می باشد که در این مجموعه می توانید تمام آن ها را پیدا کنید. فهرست کامل این مجموعه ی عظیم:


Ennio Morricone Albums

       1960-1970

          1961 - Il Federale
          1963 - El Greco
             1992 - Doubled
             2007 - Edizione Speciale
          1963 - I Basilischi
          1963 - La Fidanzata Del Bersagliere
          1964 - Alla Scoperta Dell'America
          1964 - I Malamondo
          1964 - Le Monachine
          1964 - Per Un Pugno Di Dollari
          1964 - Un Uomo a Meta
          1965 - Agent 505
          1965 - Amanti D'Oltretomba
          1965 - I Pugni In Tasca
          1965 - Idoli Controluce
          1965 - La Battaglia Di Algeri
          1965 - Menage All'Italiana
          1965 - Per Qualche Dollaro In Piu
          1965 - Slalom
             2001 - Original Edition
             2010 - Extended Edition
          1965 - Una Pistola Per Ringo
             2004 - Doubled Edition
             2010 - Extended Doubled Edition
          1966 - Come Imparai Ad Amare Le Donne
             2006 - Original Edition
             2010 - Extended Edition
          1966 - Il Buono, Il Brutto e Il Cattivo
          1966 - La Resa Dei Conti
             2001 - Original Edition
             2008 - Japanese Edition
          1966 - Matchless
          1966 - Navajo Joe
          1966 - Svegliati e Uccidi
             2003 - Doubled Edition
             2006 - Extended Edition
          1966 - The Hills Run Red
          1966 - Uccellacci e Uccellini
          1967 - Ad Ogni Costo
             2005 - Original Edition
             2010 - Extended Edition
          1967 - Dalle Ardene All'Inferno
             1998 - Doubled Edition
             2009 - Extended Edition
          1967 - Faccia a Faccia
          1967 - Il Giardino Delle Delizie
          1967 - L'Avventuriero
             1993 - Doubled Edition
             2005 - Remastered Edition
             2010 - Extended Edition
          1967 - OK Connery
          1967 - Scusi, Facciamo L'Amore
          1968 - C'era Una Volta Il West
             1989 - Original Edition
             2005 - Extended Edition
          1968 - Commandamenti Per Un Gangster
          1968 - Corri Uomo Corri
          1968 - Cuore Di Mamma
             1994 - Original Edition
             2004 - Extended Editon
          1968 - Da Uomo a Uomo
             1991 - Original Edition
             2010 - Extended Edition
          1968 - E Per Tetto Cielo Di Stelle
          1968 - Escalation
          1968 - Fraulein Doktor
          1968 - Galileo
          1968 - Gli Intoccabili
          1968 - Grazie Zia
          1968 - Guns for San Sebastian
          1968 - Il Grande Silenzio
          1968 - Il Mercenario
          1968 - Mangiala
             1992 - Doubled Edition
             2010 - Complete Edition
          1968 - Sai Cosa Faceva Stalin Alle Donne
          1968 - Teorema
          1969 - Diabolik
          1969 - Ecce Homo
             2002 - Original Edition
             2009 - Extended Edition
          1969 - Gott Mit Uns
          1969 - Il Clan Dei Siciliani
          1969 - L'Alibi
          1969 - L'Assoluto Naturale
          1969 - La Donna Invisibile
          1969 - La Stagione Dei Sensi
          1969 - La Tenda Rossa
             1994 - Original Edition
             2007 - Doubled Edition
             2010 - Extended Edition
          1969 - Metti Una Sera a Cena
             1997 - Original Edition
             2006 - Extended Digipack Edition
          1969 - Queimada
             1996 - Original Edition
             2001 - Extended Edition
          1969 - Ruba Al Prossimo Tuo
          1969 - Senza Sapere Niente Di Lei
          1969 - Tepepa
             2004 - Original Digipack Edition
             2007 - Extended Edition


          1969 - Two Mules For Sister Sara
          1969 - Uccidete Il Vitello Grasso e Arrostitelo
          1969 - Un Esercito Di Cinque Uomini
             1994 - Doubled Edition
             2009 - Extended Edition
          1969 - Un Tranquillo Posto Di Campagna
             2003 - Original Edition
             2010 - Extended Edition

       1970-1980
          1970 - Citta Violenta
             1991 - Original Edition
             2006 - Extended Edition
          1970 - Hornet's Nest
          1970 - I Cannibali
          1970 - Indagine Su Un Cittadino Al Di Sopra Di Ogni Sospetto
             1991 - Doubled Edition
             1998 - Original Edition
             2007 - Extended Edition
          1970 - L'Uccello Dalle Piume Di Cristallo
          1970 - La Califfa
             2000 - 30th Anniversary - The Definitive Edition
             2009 - Expanded Stereo Edition
 
          1970 - La Moglie Piu Bella
          1970 - Le Foto Proibite Di Una Signora Per Bene
          1970 - Metello
             1991 - Doubled Edition
             2006 - Extended Edition
          1970 - Quando Le Donne Avevano La Coda
          1970 - Vamos a Matar, Companeros
          1971 - Addio, Fratello Crudele
          1971 - Forza G
          1971 - Giornata Nera Per L'Ariete
          1971 - Giu La Testa
             2005 - Expanded Bootleg
             2005 - Extended Edition
             2009 - Japanese HQ Edition
          1971 - Gli Occhi Freddi Della Paura
          1971 - Il Gatto a Nove Code
          1971 - Il Giudice e Il Suo Boia
          1971 - L'Istruttoria E' Chiusa - Dimentichi
          1971 - La Classe Operaia Va In Paradiso
             1993 - Doubled Edition
             2009 - Extended Limited Edition
          1971 - La Lucertola Con La Pelle Di Donna
             1996 - Original Edition
             2000 - Extended Edition
          1971 - Le Casse
             1997 - Doubled Edition
             2006 - Special Edition
          1971 - Maddalena
          1971 - Malastrana
             1998 - Original Edition
             2009 - Extended Edition
 
          1971 - Mio Caro Assassino
             Scans
          1971 - Oceano
             Scans
          1971 - Quattro Mosche Di Velluto Grigio
             Scans
          1971 - Sacco e Vanzetti
             Scans
          1971 - Tre Donne
             CD1
             CD2
          1971 - Tre Nel Mille
             Scans
          1971 - Verushka
             1995 - Original Edition
             2003 - Extended Edition
 
             2007 - Expanded Edition
          1972 - Anche Se Volessi Lavorare, Che Faccio
          1972 - Barbablu
             1996 - Doubled Edition
             2003 - Extended Edition
          1972 - Chi L'ha Vista Morire
          1972 - Cosa Avete Fatto a Solange
          1972 - Crescete e Moltiplicatevi
          1972 - D'Amore Si Muore


             1995 - Doubled Edition
             2000 - The Definitive Extended Edition
             2009 - Expanded Edition
          1972 - I Figli Ci Chiedono Perche
          1972 - Il Diavolo Nel Cervello
             2001 - Original Edition
             2006 - Expanded Edition
          1972 - Il Maestro e Margherita
             1997 - Doubled Edition
             2008 - Extended Edition
          1972 - Il Serpente
             2002 - Original Edition
             2009 - Extended Edition
          1972 - Imputazione Di Omicidio Per Uno Studente
             Scans
          1972 - Incontro
             Scans
          1972 - L'Attentato
             2001 - Original Edition
             2010 - Extended Edition
          1972 - L'Ultimo Uomo Di Sara
          1972 - La Banda J.S. Cronaca Criminale Del Far West
          1972 - La Cosa Buffa
          1972 - La Violenza - Quinto Potere
          1972 - Le Due Stagioni Della Vita
          1972 - Questa Specie D'Amore
             2000 - Original Edition
             2007 - Extended Edition
          1972 - Senza Movente
          1972 - Spogliati, Protesta, Uccidi
          1972 - Un Uomo Da Rispettare
          1973 - Allonsanfan
          1973 - Che C'Entriamo Noi Con La Rivoluzione
          1973 - Ci Risiamo, Vero Provvidenza
          1973 - Giordano Bruno
          1973 - La Proprieta Non e Piu Un Furto
          1973 - Macchie Solari
          1973 - My Name is Nobody
             1993 - Original Edition
             2000 - The Definitive Edition
          1973 - Rappresaglia
          1973 - Revolver
             2000 - Original Edition
             2006 - Expanded Edition
          1973 - Sepolta Viva
          1974 - Il Giro Del Mondo Degli Innamorati Di Peynet
          1974 - Il Segreto
          1974 - Il Trio Infernale
          1974 - Milano Odia - La Polizia Non Puo' Sparare
             1994 - Original Edition
             2007 - Extended Edition
          1974 - Mussolini Ultimo Atto
          1974 - Spasmo
          1975 - Gente Di Rispetto
          1975 - Il Fiore Delle Mille e Una Notte
          1975 - L'Ultimo Treno Della Notte
          1975 - La Donna Della Domenica
          1975 - La Smagliatura
          1975 - Leonor
          1975 - Mose
          1975 - Per Le Antiche Scale
          1975 - Peur Sur La Ville
             1995 - Extended Edition
             2001 - Original Edition
          1975 - Storie Di Vita e Malavita
          1975 - Un Genio, Due Compari, Un Pollo
          1976 - Drammi Gotici
             1998 - Original Edition
             2010 - Extended Edition
          1976 - Fatti Di Gente Per Bene
          1976 - Il Deserto Dei Tartari
          1976 - L'Agnese Va a Morire
          1976 - L'Eredita Ferramonti
          1976 - Novecento
          1976 - Per Amore
          1976 - Vita Venduta
          1977 - Corleone
             1995 - Doubled Edition
             2002 - Extended Edition
          1977 - Exorcist II The Heretic
          1977 - Holocaust 2000
          1977 - Il Gatto
          1977 - Il Preferito Di Ferro
          1977 - Orca
          1977 - Stato Interessante
          1978 - 122 Rue De Provence
          1978 - Cosi Come Sei
          1978 - Il Prigioniero
          1978 - Il Vizietto
          1978 - Le Mani Sporche
          1978 - Noi Lazzaroni
          1979 - Dedicato al Mare Egeo
          1979 - Il Giocattolo
          1979 - Il Ladrone
          1979 - Il Prato
          1979 - Io Come Icaro
          1979 - L'Immoralita
          1979 - L'Umanoide
             1992 - Doubled Edition
             2010 - Extended Edition
          1979 - Viaggio Con Anita

       1980-1990
          1980 - Orient Express
          1980 - The Island
          1980 - Uomini e No
          1981 - La Disubbidienza
          1981 - La Storia Vera Della Signora Dalle Camelie
          1981 - La Tragedia Di Un Uomo Ridicolo
          1981 - Le Professionnel
          1981 - Occhio Alla Penna
          1981 - So Fine - White Dog
          1982 - A Time to Die
          1982 - Alzati Spia
          1982 - Il Bandito Dagli Occhi Azzurri
          1982 - Marco Polo
          1982 - Nana
          1982 - The Thing
          1982 - Treasure of Four Crowns
          1983 - Hundra
          1983 - La Banchiera
          1983 - Le Marginal
          1983 - Le Ruffian
          1983 - Sahara
          1984 - Les Voleurs De La Niut
          1984 - Once Upon a Time in America
          1985 - Il Pentito
          1985 - Il Vizietto 3
          1985 - La Gabbia
          1985 - La Piovra 2-10
          1985 - Red Sonja
          1985 - Via Mala
          1986 - La Venexiana
          1986 - The Mission
          1987 - Gli Occhiali D'Oro
          1987 - Il Giorno Prima
          1987 - Mosca Addio
          1987 - The Untouchables
          1988 - A Time of Destiny
          1988 - Frantic
          1988 - Gli Indifferenti
          1988 - I Promessi Sposi
          1988 - Nuovo Cinema Paradiso
          1988 - Rampage
          1988 - Secret of the Sahara
          1989 - Casualties of War
          1989 - Il Principe Del Deserto
             1991 - Original Edition
             2000 - Extended Edition
          1989 - Tempo Di Uccidere
          1989 - The Endless Game

       1990-2000
          1990 - Cacciatori Di Navi
          1990 - Hamlet
          1990 - Legami
          1990 - Stanno Tutti Bene
          1990 - State of Grace
          1990 - The Voyage of Terror - The Achille Lauro Affair
          1990 - Tre Colonne In Cronaca
             1990 - Original Edition
             2003 - Extended Edition          1991 - Bugsy
          1991 - La Domenica Specialmente
          1991 - Mio Caro Dottor Grasler
          1991 - Money
          1991 - Story of Ilona & Kurti
          1992 - City Of Joy
          1992 - La Villa Del Venerdi
          1992 - Una Storia Italiana
          1993 - Il Lungo Silenzio
          1993 - In The Line of Fire
          1993 - Jona Che Visse Nella Balena
          1993 - La Bibbia - Abramo [with Marco Frisina]
          1993 - La Scorta
          1993 - Missus
          1993 - Piazza Di Spagna
          1994 - Disclosure
          1994 - La Bibbia - Giacobbe [with Marco Frisina]
          1994 - Love Affair
          1994 - Una Pura Formalita
          1994 - Wolf
          1995 - Il Barone
          1995 - L'Uomo Delle Stelle
          1995 - La Bibbia - Mose [with Marco Frisina]
          1995 - La Notte e Il Momento
          1995 - Pasolini, Un Delitto Italiano
          1995 - Sostiene Pereira
          1996 - I Magi Randagi
          1996 - La Lupa
          1996 - La Sindrome Di Stendahl
          1996 - Ninfa Plebea
          1996 - Nostromo
          1996 - Vite Strozzate
          1997 - Il Quarto Re
          1997 - In Fondo Al Cuore
          1997 - Lolita
          1997 - Richard III
          1997 - U Turn
          1998 - Bulworth
          1998 - I Guardiani Del Cielo
          1998 - Il Fantasma Dell'Opera
          1998 - La Casa Bruciata
          1998 - La Leggenda Del Pianista Sull'Oceano
          1998 - Ultimo

       2000-2010
          2000 - Canone Inverso - Making Love
          2000 - Malena
          2000 - Padre Pio - Tra Cielo e Terra
          2000 - Vatel
          2001 - Aida Degli Alberi
          2001 - Mission To Mars
          2002 - Il Papa Buono
          2002 - Senso '45
          2002 - Un Difetto Di Famiglia
          2003 - 72 Metra
          2003 - Il Gioco Di Ripley
          2003 - La Luz Prodigiosa
          2003 - Musashi
          2003 - Musashi Encore
          2005 - Cefalonia
          2005 - E Ridendo L'Uccise
          2005 - Fateless
          2005 - Il Cuore Nel Pozzo
          2005 - Karol, Un Papa Rimasto Uomo
          2005 - Karol, Uomo Diventato Papa
          2005 - Lucia
          2006 - Giovanni Falcone, L'Uomo Che Sfido Cosa Nostra
          2006 - La Sconosciuta
          2007 - L'Ultimo Dei Corleonesi
          2007 - Tutte Le Donne Della Mia Vita
          2008 - Pane e Liberta
          2008 - Risoluzione 819
          2009 - Baaria

       COLLABORATIONS
          1972 - Dedicato a Milva a Ennio Morricone
          1974 - Mireille Mathieu Chante Ennio Morricone
          1988 - Chamber Music
          1990 - Amii Stewart Sings Ennio Morricone
          1993 - Morricone 93 - Movie Sounds
          2003 - Dulce Pontes & Ennio Morricone - Focus
          2004 - Carel Kraayenhof & Ennio Morricone - Guardians of the Clouds
          2004 - Yo-Yo Ma Plays Ennio Morricone

       COMPILATIONS
          2004 - Once Upon A Time... The Essential Ennio Morricone Film Music Collection
          2005 - The Man, The Music
          2006 - Deluxe Edition
          2008 - The Complete Edition [15 CD Box]

       LIVE ALBUMS
          1987 - Live in Antwerp
          1988 - Sevilla Concert
          1995 - Concerto Premio Rota
          2000 - Cinema Concerto At Santa Cecilia
          2003 - Arena Concerto
          2004 - Voci Dal Silenzio
          2008 - Note Di Pace

       TRIBUTE ALBUMS
          1968 - Hugo Montenegro - The Good The Bad and the Ugly
          1986 - John Zorn - The Big Gundown
          1987 - The Hollywood Orchestra Plays The Music Of Ennio Morricone
          1990 - Richard Clayderman Plays Ennio Morricone
          1991 - Cinema Italiano - Henry Mancini
          1998 - Triology Plays Morricone
          1999 - Canto Morricone [4 CD Box]
          2001 - Enrico Pieranunzi, Marc Johnson, Joey Baron Play Morricone
          2001 - Morricone RMX
          2003 - Jia Peng Fang - Roman
          2003 - Remixes Volume 2
          2005 - Massimo Farao Trio Plays Morricone
          2007 - We All Love Ennio Morricone

توضیحات تکمیلی در مورد اِنیو موریکونه:

اِنیو موریکونه (به انگلیسی: Ennio Morricone) (زادهٔ ۱۰ نوامبر سال ۱۹۲۸) آهنگساز و رهبر ارکستر ایتالیایی است.در حدود شش دهه انیو موریکونه برای بیش از پانصد اثر سینمایی و تلویزیونی موسیقی نوشته است. علاوه بر این، ساخته های او شامل قطعات متعدد و مستقل دیگری برای ارکستر نیز می‌باشد. وی با کارگردانان متعددی چون سرجیو لئونه، برایان دی پالما، بری لوینسون و جوزپه تورناتوره همکاری بلند مدتی داشته است. در این میان موریکونه پارتیسیونهای متمایزی برای اسپاگتی وسترن‌های سرجیو لئونه نوشت که از آن جمله میتوان به فیلمهایی چون یک مشت دلار (۱۹۶۴)، به خاطر چند دلار بیشتر (۱۹۶۵)، خوب بد زشت (۱۹۶۶)، و روزی روزگاری در غرب (۱۹۶۸) اشاره کرد. کالیفا (۱۹۷۰)، روزهای بهشتی (۱۹۷۸)، روزی روزگاری در آمریکا (۱۹۸۴)، ماموریت (۱۹۸۶)، تسخیرناپذیران (۱۹۸۷)، سینما پارادیزو (۱۹۸۸)، هملت (۱۹۹۰)، باگزی (۱۹۹۱)، افسانه ۱۹۰۰ (۱۹۹۸)، و مالنا (۲۰۰۰) از دیگر آثار او می‌باشند.


انیو موریکونه از سوی دولتهای ایتالیا، فرانسه و مقدونیه نشان افتخار دریافت کرده است. وی جوایز متعددی از جشنواره های سراسر جهان کسب کرده است که یک جایزه گرمی، دو گلدن گلوب، پنج بفتا، هشت نسترو دی آرجنتو، نه دیوید دی دوناتلو، شیر طلایی افتخاری فستیوال فیلم ونیز (۱۹۹۵)، عقاب طلایی آکادمی سینمایی روسیه (۲۰۰۳)، و جایزه پُلار (۲۰۱۰) از آن جمله اند.[۱] در سال ۲۰۰۷ میلادی آکادمی علوم و هنرهای سینمایی آمریکا یک عمر فعالیت هنری وی را "مشارکتی درخشان و چند وجهی در هنر موسیقی فیلم"[۲] تلقی نمود و اسکار افتخاری آکادمی را به او اهدا کرد. او در بخش رقابتی نیز پنج بار نامزد دریافت جایزه اسکار بوده است که موفق به دریافت هیچکدام نشد.


مهارت و کسب تجربه در حوزه وسیعی از کار موسیقی موریکونه را بر آن داشت که در اوایل دهه ۶۰ به ساخت موسیقی برای فیلم روی آورد اگر چه در ابتدا کارهای او خیلی بارز نبود. آرنژمان انیو برای یک کار محلی آمریکایی کنجکاوی و توجه دوست دوران کودکی او سرجیو لئونه را برانگیخت و از موریکونه دعوت به همکاری کرد. آهنگساز موسیقی متفاوتی برای یک مشت دلار (۱۹۶۴) آفرید. گرچه محدودیتهای مالی موریکونه را برای دسترسی به یک ارکستر کامل دچار مشکل قرار داده بود. او با اصوات گوناگون مثل صدای تیر تفنگها، صدای شلاق و تازیانه، صدای سوت، آواز، زنبورک، ترومپتها و گیتار الکتریک سعی در رفع این محدودیتها کرد. موریکونه با این ابزار خاص تاکید و هیجان مضاعف به سکوت کنایه آمیز مردان ایستاده و خاموش سینمای وسترن می بخشید. اگرچه این موسیقی مقداری عجیب و غریب میامد اما تصور و تخیل سرجیو لئونه را با موسیقیش تحقق بخشید. نمایاهای نزدیک و به یاد ماندنی سرجیو لئونه، خشونت تند و تیز و کمدی تهدید آمیز او به موریکونه کمک کرد تا ایده های موزیکال ممکن در هنر موسیقی فیلم را تا آنجا که ممکن بود توسعه دهد.


بخش اعظم آثار موریکونه در دهه۶۰ برآمده از سینمایی به غیر از ژانر وسترن بودند و البته باز هم الساندورینی در این آثار در کنار آهنگساز بود، نظیر نبرد الجزایر و غیره. موریکونه مشغولیت های دیگر را کاهش داد و معطوف به سینما شد آنچنان که برای ۲۰ اثر بلند سینمایی در یک سال موسیقی نوشت، فیلمهای "ماریو باوا" مثل Danger: Diabolik، فیلمهای پر هیجان "داریو آرگنتو". در 1970 موریکونه برای Violent City موسیقی نوشت. در همان سال برای اولین بار جایزه معتبر سینمایی ایتالیا "ناسترو دارجنتو" را برای موسیقی فیلم Metti una sera acena دریافت کرد و سال بعد مجددا همین جایزه را برای فیلم Sacco e Vanzetti تکرار کرد که البته این یکی همکاری به یاد ماندنی میان او و خواننده مشهور آمریکایی جوآن بائز را به یادگار گذاشت. در ۱۹۷۳ برای فیلم جنایی Revolver موسیقی نوشت و سرانجام در ۱۹۷۹ برای نخستین بار نامزد جایزه اسکار برای موسیقی روزهای بهشتی شد و پس از آن چهار بار دیگر به ترتیب برای ماموریت در ۱۹۸۶، تسخیرناپذیران در ۱۹۸۷، باگزی در ۱۹۹۱ و مالنا در ۲۰۰۱ نامزد این جایزه بود.

این مجموعه ی عظیم را می توانید هم اکنون به صورت پستی سفارش داده و بعد از دریافت بسته ی پستی مبلغ ان را به مامور پست پرداخت کنید.برای مشاهده ی پکیج های ویژه فیلم های مستند اینجا را کلیک کنید.
برای دانلود رایگان فیلم های مستند اینجا را کلیک کنید.
برای مشاهده ی سایت تخصصی فیلم های انیمیشن اینجا را کلیک کنید.  محصولات مرتبط

مجموعه آثار کیتارو Kitaro Full Collections

مجموعه آثار کلایدر من Richard Clayderman Collections

مجموعه آثار جیمز لست James Last Collections

مجموعه ی عظیم موسیقی متن فیلم Sundtracks

مجموعه ی عظیم تمام آثار موتسارت Mozart – Complete Works

مجموعه ی عظیم تمام آثار باخ Bach – Complete Works

  نظرات پيرامون اين محصول

نظري پيرامون اين محصول ثبت نشده است, شما مي توانيد به عنوان اولين نفر نظر خود را ارائه دهيد.

 ارسال نظر شما

نام
ایمیل
نظر شما
 
  اين محصول را به دوست خود پيشنهاد دهيد
شما مي توانيد اين محصول را به دوست خود معرفي نماييد , شايد دوست شما به اين محصول علاقه مند باشد

نام شما
ایمیل شما
نام دوست شما
ایمیل دوست شما
متن (اختیاری)